חייג: 054-4440045

חורים ברשת
טוחן מדיה
מישמיש בת ים
Toppik
טיפולית סיעוד
ארגונית
לוקומושן locomotion
ממי דר קריאייטיב
דף הבית » שרותים » ליווי עסקי » ביטוח חבות מעבידים – שיטת כמות העובדים או גובה השכר
 

ביטוח חבות מעבידים – שיטת כמות העובדים או גובה השכר

מאת: מיכל שם-טוב, רני גלוגאו מסוכנות הביטוח G4U

שלח דואר לכותב המאמר


כאשר אתם עושים פוליסת ביטוח לעסק, אחד ממרכיבי הפוליסה הינו חבות מעבידים. מה היא חבות מעבידים?
במקרה בו עובד נפגע באופן פתאומי ובלתי צפוי, תוך כדי ועקב עבודתו בעסק ונשארה לו כתוצאה מכך נכות, יפנה העובד לקבלת פיצוי מהביטוח הלאומי. הביטוח הלאומי לא יפצה את העובד על מלוא הנזק, את ההפרש יתבע העובד מהמעביד.
פוליסת חבות מעבידים נועדה להגן על המעביד מפני תביעות מצד העובדים ולפצות את העובדים מעבר לפיצוי שיקבלו מהביטוח הלאומי.

ניתן לעשות פוליסה לפי כמות העובדים בעסק או לפי שכר העבודה השנתי המשוער המשולם לכלל העובדים ע"י העסק.
בבתי עסק גדולים או בבתי עסק שבהם כח האדם גדל בתדירות גבוהה, רצוי לבטח את סעיף חבות מעבידים לפי שכר עבודה שנתי ולא לפי מספר עובדים.

במידה והפוליסה הינה לפי מספר עובדים, עליך תמיד להיות עם יד על הדופק ולהקפיד להודיע לסוכן הביטוח שלך על כל הוספה של עובדים, דבר זה מצריך ממך להיות ערני. במקרה של תביעה אם יתברר כי מספר העובדים המועסקים בעסק גדול ממספר העובדים המבוטחים בפוליסה , אזי תקבל את החלק היחסי בלבד.

במידה והפוליסה הינה לפי שכר עבודה שנתי משוער ובסוף השנה לעשות התאמת פרמיה לפי השכר ששולם בפועל ( בפועל, נעשה בד"כ רק במקרה של תביעה), וכך בזמן תביעה לא תמצא את עצמך בבעיה. אולם, אם חברת הביטוח תגיע למסקנה שהמבוטח בכוונה תחילה מסר נתונים שגויים כדי לחסוך בעלות הביטוח, אזי היא תדחה את התביעה.

כמו כן בביטוח חבות מעבידים, חברות הביטוח נוהגות לתת כיסוי בגבול אחריות של 1,500,000 $ למקרה
ו - 5,000,000 $ לתקופה.
ניתן לבקש להגדיל ללא עלות נוספת את גבול האחריות ל - 5,000,000 $ למקרה ולתקופה.
גבול האחריות הינו הסכום אותו חברת הביטוח תשלם בזמן תביעה.
למקרה הכוונה היא - כמה הסכום המקסימלי שחברת הביטוח תשלם למקרה תביעה אחד.
לתקופה הכוונה היא - כמה הסכום המקסימלי שחברת הביטוח תשלם לכל מקרי התביעה שיהיו במהלך השנה גם יחד.