חייג: 054-4440045

חורים ברשת
טוחן מדיה
מישמיש בת ים
Toppik
טיפולית סיעוד
ארגונית
לוקומושן locomotion
ממי דר קריאייטיב
דף הבית » שרותים » הקמת עסק » חוזה עבודה
 

חוזה עבודה

חוזה אישי

חוזה עבודה אישי הוא הסכם ההתקשרות בין העובד והמעביד, אשר מסדיר מכלול היבטים המעצבים את ההתקשרות ביניהם. יש לציין, כי לא קיים חוק ספציפי המסדיר את נושא חוזה העבודה, ולכן חלים עליו העקרונות הכללים של דיני החוזים וחוקי העבודה לרבות צוי ההרחבה.


בקבלת ייעוץ עסקי, יוסבר כי מטרתו המרכזית של חוזה העבודה האישי היא להגן על העובד אך גם לא פחות מכך על המעביד מפני מחלוקות שעשויות להתעורר בנוגע לתנאי העבודה או מחויבויות כלפי המעביד. על כן, קיימת חשיבות רבה לעריכת חוזה מקיף, מסודר ופרטני אשר יאפשר יישוב מחלוקות בקלות. ייעוץ עסקי יסייע לך לשים את הדגשים בחוזה העבודה שרלוונטיים לעסק שלך.

 

 

סוגי חוזים

סוגי חוזי העבודה מוגדרים לפי משך תקופת החוזה, ומחולקים לחוזה לתקופה קצובה, חוזה לתקופה בלתי קצובה, וחוזה למטרת משימה מסוימת.
חוזה לתקופה בלתי מוגבלת - מדובר בחוזה אישי שנחתם בין עובד למעביד, והוא כולל רכיבים קבועים ורכיבים משתנים (כגון: גובה השכר, היקף המשרה, הגדרת התפקיד). כיום רב החוזים שנחתמים בסקטור הפרטי הינם חוי עבודה כאלה.
חוזה לתקופה קצובה - חוזה שמראש נקבע לתקופה מסוימת, כאשר סיומו בטרם עת מהווה הפרה של החוזה, והעובד (לפעמים גם המעביד) זכאי לפיצוי כספי בגין ההפרה.
חוזה לביצוע משימה מסוימת - חוזה שנחתם לטובת משימה מסוימת או מטרה ספציפית, שלאחר השלמתה יפקע החוזה, ולא תהיה אפשרות לחדשו (התמחות של עורך-דין, למשל).

 

 

סעיפים מיוחדים: הסכם סודיות ואי תחרות

בהסכמי עבודה רבים ישנו סעיף אי תחרות וסודיות. סעיפים אלה נועדו להגן על המעביד מפני העברת סוד מסחרי לעסקים מתחרים. הפסיקה גיבשה מבחנים לשאלת המידתיות והסבירות בסעיפי אי התחרות. מעסיק, שים לב! ניסוח סעיף כזה הוא הרה גורל עבורך. אם אתה מתלבט בנושא, פנה לקבל יעוץ עסקי או ייעוץ משפטי באשר להוספתו ודרך ניסוחו.

 

 

מה מכיל חוזה עבודה?

החוק לא קובע חובה מפורשת לקיום חוזה עבודה אישי, אולם בהתאם לחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) התשס"ב - 2002, מעסיקים מחויבים ליידע את עובדיהם בכתב אודות תנאי עבודתם. אם אכן קיים חוזה, הוא מכיל הסכמה על שכר עבודה ועל תנאים סוציאליים בסיסיים. ייעוץ עסקי יסייע להבין על אילו פרמטרים חשוב להסכים מראש.

 

 

הפרת חוזה

הפרת חוזה משמעה: מעשה שבוצע על ידי העובד או המעביד, שאינו עולה בקנה אחד עם התנאים המנויים בחוזה. כשמדובר בחוזה עבודה יש להתייחס להפרת חוזה במובן של הפרה יסודית כהגדרתה בחוק החוזים. חשוב לציין, כי לא כל התנהגות שחורגת מהאמור בחוזה מהווה הפרה. ייעוץ עיסקי מקדים יוכל לסייע במניעת מצבים בלתי מוגדרים שעלולים להוביל להפרה. נטל ההוכחה, כי בוצעה הפרה של החוזה מוטל על הטוען לכך. אם יוכח, כי אכן בוצעה הפרה, יתאפשר ביטולו של החוזה, וניתן יהיה לסיים את ההתקשרות בעקבות ההפרה. ההפרה עשויה אף לזכות את הצד הנפגע בפיצויים.
חשוב לזכור כי לבתי הדין לעבודה יש נטיה להיות קשובים יותר לטענות העובד, ייעוץ עסקי נכון יאפשר למעסיק למצוא דרכים בהתנהלותו עם העובד כדי שלא יצטרך לפגוש את העובד בבית המשפט.


להורדת דוגמה לנוסח של חוזה עבודה

 

  

 

נשמח לסייע גם לך באחד או יותר מהשרותים הנוספים שלנו, צור עמנו קשר ונראה איך נוכל לעזור.

 

גיוס אשראי בנקאי

כתיבת תוכנית עסקית

ניהול תזרים מזומנים

הלוואות בערבות מדינה

ייעוץ פתיחת עסק

הלוואות לעסקים

אימון עסקי

פיתוח עסקי

ייעוץ כלכלי

ליווי עסקי

ייעוץ אסטרטגי

הבראת חברות