חייג: 054-4440045

חורים ברשת
טוחן מדיה
מישמיש בת ים
Toppik
טיפולית סיעוד
ארגונית
לוקומושן locomotion
ממי דר קריאייטיב
דף הבית » יעוץ עסקי » ההבדל בין מנהל חשבונות לרואה חשבון
 

ההבדל בין מנהל חשבונות לרואה חשבון

מדובר בדיסציפלינות אשר במהותן מגיעות משדה המקצועות הראליים אמנם, ולא אלו בעלי החזות ההומניסטית, אולם מיד תראו שלהשוות מנהל חשבונות לרואה חשבון זה כמו להשוות בעל רכב פרטי למוסכניק בתפקיד בודק רכב רשמי: בעל הרכב יכול לעשות ברכב שלו כבשלו, אך אינו יכול לאשר או להכשיל בדיקה – הרי זה מוצר שלו, ויש כאן ניגוד עניינים. על אותו משקל, מנהל חשבונות אינו יכול להעיד על תקינות הדיווח במקום העבודה בו הוא מועסק.

 

 

מהי תקינות הדיווח? מדוע חשוב שהדיווח על העסק יהיה דיווח תקני?

תקינות הדיווח היא כל העברת מסר במישרין או בעקיפין מבית העסק לשלטונות המס או לרשויות המע"מ (מס ערך מוסף). המסר, מטבע הדברים, הנו מסר כלכלי העוסק במספרים, ועליו לשקף במדויק את הנעשה בעסק. רשאי לדווח על עסק אך ורק גוף חיצוני אשר העסק הוא לקוח שלו. גוף שכזה יכול להיות ארגון מסחרי העוסק בייעוץ מס או משרד רואה חשבון. לעומת זאת, מנהל חשבונות איננו ספק, ובעל העסק איננו לקוח שלו כי אם המעסיק שלו. על כן, משרד הנהלת חשבונות מייצג, למעשה, את חזות העסק, ועל כן אין הוא רשאי לדווח לרשויות המס על העסק.

 

 

סמכויות מנהלי החשבונות

הסמכויות שלהם הן סמכויות פנים-ארגוניות: הם אמונים על חישוב תלושי השכר של כל עובד ועובד בעסק, לרבות תשלומים לספקים. הוא אמון על רישום כל הוצאה שהעסק מוציא, למעשה: מצוותי שרתים וניקיון ועד לשיתופי פעולה עם חברות ועסקים אחרים. כמו כן, הוא אמון על כל הכנסה שהעסק מכניס. למעשה, בכל פעם שמתבצע תזרים כסף או שווה-כסף על מנהל החשבונות לתעד זאת בספרים החשבונאיים של העסק. כעת נשאלת השאלה מדוע עליו לרשום זאת אם בסופו של דבר לא הוא – שמדווח על העסק לרשויות המס?

 

 

קורלציה בין מנהל החשבונות ורואה החשבון

כאמור, הקורלציה הזו אינה חובה, ובסופו של דבר את רואה החשבון מעניין לראות דו"חות מדויקים המשקפים את המצב הכלכלי בארגון. בפועל – ב- 90% מהמקרים לפחות, החשב הוא שמכין את הדו"חות ומגיש אותם לביקורת של רואה החשבון. באלו דוחות מדובר? בראש ובראשונה – דו"חות שחלים כל כל עסק – מפטור ועד חברה בע"מ: דו"ח הוצאות והכנסות שנתי, והצהרת הון חמש-שנתית: היא נשלחת מרשויות המס כל 5 שנים. בחברות בע"מ נדרש למלא גם דו"ח רווח והפסד רבעוני או שנתי, ומאזן רבעוני או שנתי.

 

 

מעט פרטים על דו"ח רווח והפסד ומאזן

דו"ח רווח והפסד מציג, מבחינה כרונולוגית, מה ארע בעסק בשנה או ברבעון המדווח: מתי התקבל כסף מלקוח A, מתי שולם כסף לספק B, ועוד. כסף נכנס נכתב במספרים, וכסף יוצא נכתב בסוגריים. לדוגמה: "מחשב XXXX" מסמל שמדובר בחברה שמוכרת מחשבים והיא מכרה מחשב במחיר XXXX ש"ח. לעומת זאת, "מחשב (XXXX)" מסמל שהמחשב נרכש על ידי החברה מחברה שמוכרת מחשבים במחיר XXXX ש"ח. בסוף הדו"ח מתקבל מספר סופי המצביע האם התקבל רווח או הפסד ברבעון או השנה המדווחים.

 

מאזן, לעומת זאת, אינו דו"ח שמעיד על כיווני רווח והפסד. זו מצלמה של העסק, ממש כשם שתמונה מתעדת נוף מציאותי בגודל כף ידך. המאזן הוא טבלה שיש בה שתי עמודות: "נכסים" ו- "התחייבויות". מהם הנכסים? כל מוצר שידוע כי על אף שהושקע בו כסף – הוא מניב תנובה ארוכת טווח. למשל, המוצר "מילוי דלק ברכב" אינו נכס, כי אם הוצאה. לעומת זאת, "קניית רכב חדש" זה נכס. התחייבות, לעומת זאת, היא כל דבר שהנכס מחויב אליו. הנחת העבודה היא שנכסים גוררים התחייבויות, ולהיפך, ולכן שתי העמודות שקולות, וצריכות להסתכם לאותו ערך מספרי בדיוק.

 

דוגמאות להתחייבויות: משכורות, הכנסות מדיבידנד (הגמול שבעלי החברה מרוויחים מפעילותה בתום הרבעון), תשלומים לספקים, ועוד.

 

מנהל חשבונות יכול וצריך לדעת להכין מאזנים ודו"חות רווח והפסד. בדיקתם ואישורם, כמו גם מסירת הדיווח אודותם לרשויות המס הן פעולות שיכולות להיעשות אך ורק בידי רואה חשבון.

 

 

ההכשרה הנדרשת לכל תפקיד

מנהל חשבונות: קורס מקצועי ברמות שונות, כאשר את הקורס הבסיסי יכול ללמוד כל אדם שאינו סובל מדיסלקציה מאובחנת המקשה עליו לבצע חישובים. הקורסים המתקדמים הם תולדה של לימוד בקורסים הבסיס.

רואה חשבון: הכשרה אקדמאית שהמסיימים אותה הם בעלי תואר ראשון לפחות. במקרים נדירים מאד בוחרים רואי החשבון להמשיך לתואר שני ודוקטורט, בדרך כלל לצרכי הוראה במקצוע.