חייג: 054-4440045

חורים ברשת
טוחן מדיה
מישמיש בת ים
Toppik
טיפולית סיעוד
ארגונית
לוקומושן locomotion
ממי דר קריאייטיב
דף הבית » יעוץ עסקי » ביטוח משכנתא
 

ביטוח משכנתא

מאת: רענן מור LL.M

כותב המאמר הינו סוכן ביטוח מוסמך במשפטים
שלח דואר לכותב המאמר

מזל טוב! רכשתם דירה, חתמתם על משכנתא, חשבתם שזהו – הסתיימו הסידורים, והנה אתם נדרשים לשלם עבור ביטוח משכנתא.
מה זה ביטוח משכנתא? על מי הוא שומר, ובאילו מצבים? היכן ניתן לבטח את המשכנתא? האם הביטוח חל על עלות הנכס או על גובה ההלוואה בלבד?

המשכנתא היא הלוואה לרכישת דירה או נכס, הניתנת לפירעון במשך תקופה ארוכה של עד 30 שנה. הלוואת המשכנתא ניתנת כנגד שעבוד הנכס, שעבוד שמסתיים כאשר ההלוואה נפרעת במלואה. לצד קבלת המשכנתא נדרש הלווה להמציא לגוף הממן פוליסה להבטחת הנכס ו/או חיי הלווים.
סיבת הדרישה נעוצה בעניינו של הגוף הפיננסי להקטין את החשיפה לסיכון מקריסת הנכס (המבנה) כתוצאה למשל מרעידת אדמה, וממותו של הלווה. במצב של חדלות פירעון הגוף הפיננסי עלול למכור את הנכס גם במצב בו יגרם הפסד ללווה , אולם אם התרחשה רעידת אדמה, הרי שאין משמעות לנכס ההרוס ועלות הקרקע בד"כ אינה מכסה את מלוא ההלוואה. גם אם חלילה נפטר הלווה, הגוף הפיננסי לא יצטייר "טוב" בעיני החברה במידה ויפנה את האלמן/ה וילדיהם מביתם.

בכדי להגן על האינטרס הציבורי הוציא בנק ישראל את הנחייה 451, סעיפים 11 ו 11 א'.

טרם פרסום הוראה זו נדרשו הלווים לבטח עצמם באמצעות הבנק במסגרת ביטוח הקולקטיב . לביטוח הקולקטיב היה יתרון עצום למבוטחים המבוגרים ולחולים שכן אין בו משמעות לגיל ו/או למצב הבריאות וכולם משלמים תעריף אחיד. כתוצאה מכך נוצר מצב מעוות בו לווים צעירים שילמו תעריפים מופרזים לעומת השוק החופשי.
החל מסוף 2005, נאסר על הבנקים לשווק ביטוחי משכנתאות באמצעות קולקטיבים, ואלו החלו לשווק את הביטוחים באופן אינדיבידואלי , עפ"י קריטריונים ביטוחיים עסקיים.

הבנקים הקימו סוכנויות ביטוח אשר החלו להתחרות על ליבו של הצרכן בתחום זה. הסוכנויות הציעו תעריפים בביטוחי חיים מוזלים משמעותית לעומת הקולקטיב ולעיתים אף יותר זולים מהתעריפים בשוק החופשי.

בהוראה 451 ניתנה לבנק הזכות לדרוש ביטוחי חיים ללווים וביטוח נכס. בעקבות התיקון לחוק הערבות אשר הוציא כמעט לחלוטין את העוקץ מהערבות הבנקאית חדלו הבנקים לדרוש ערבים למשכנתא וביטוחי חיים לערבים.
הבנק ידרוש להיות "מוטב בלתי חוזר" שמשמעותו עפ"י חוק חוזה הביטוח כי בעת קבלת בקשה לביטול הפוליסה על המבטח להודיע למוטב הבלתי חוזר כי הפוליסה תבוטל תוך 30 יום. עוד קובע החוק כי לא ניתן לעקל ו/או לשעבד זכויות בפוליסות בהן קיים "מוטב בלתי חוזר".
על מנת לשמור על האינטרס של הבנק, נקבע בהוראה 451, כי הבנק יכול לשלם את הפרמיה במידה שקיבל הודעה כזו, ולחייב את חשבון ההלוואה בפרמיה הנדרשת ובכך להגדיל את התחייבות הלקוח כלפי הבנק.

במידה ובחר הלווה לבטח את הרכוש ואת חייו באמצעות חברת ביטוח חיצונית, ימציא הלווה לבנק עותק ובו הבנק רשום כמוטב בלתי חוזר. הבנק רשאי להודיע על ליקויים בפוליסה ללווה ולחברת הביטוח תוך 14 יום ולדרוש לתקנם.
כמו כן מחויב הבנק כחודש לפני תום הביטוח המתחדש כל שנה להודיע ללווה על פקיעת הביטוח, קרי האחריות מוטלת לפתחו של הבנק להבטחת הנכס.

עפ"י ההנחיה, הבנק אינו רשאי לדרוש סכומי ביטוח גבוהים יותר מגובה ההלוואה לדוגמא:
במידה ונרכש נכס שעלותו 1,000,000 ₪ ומתוכו עלות הבניה (אותה כאמור אנו מבטחים) הינה 400,000 ₪, ואילו הלווה לווה 200,000 ₪, אין הבנק ראשי לדרוש ביטוח נכס בגובה עלות המבנה, 400,000 ₪, אלא רק בגובה ההלוואה – 200,000 ₪. היה ובחר הלווה לבטח את עלות הנכס בגובה ההלוואה, מחויב הבנק לעדכנו אחת לשנה בדבר יתרת ההלוואה.


אין הבנק רשאי לדרוש ביטוחים לסכומים שמתחת ל 30,000 ₪ או שמסתיימים במהלך השנה הקלנדארית.

 

 

עלינו

במהלך השנים סייענו לעשרות חברות גדולות וקטנות בענפי המשק השונים.

ניתן להכנס לכל אחד מהקישורים הבאים לקרוא עוד על השירות. צירפנו בכל אחד מהשרותים גם מאמרים, טיפים וכלים באותו הנושא לשימושך.

   

צור קשר איתנו עוד היום וקבל אשראי נוסף מהבנק שלך או מבנק אחר - 054-4440045, בן אביעד.

 

נשמח לסייע גם לך באחד או יותר מהשרותים שלנו, צור עמנו קשר ונראה איך נוכל לעזור.

 

גיוס אשראי בנקאי

כתיבת תוכנית עסקית

ניהול תזרים מזומנים

הלוואות בערבות מדינה

ייעוץ פתיחת עסק

הלוואות לעסקים

אימון עסקי

פיתוח עסקי

ייעוץ כלכלי

ליווי עסקי

ייעוץ אסטרטגי

הבראת חברות