חייג: 054-4440045

חורים ברשת
טוחן מדיה
מישמיש בת ים
Toppik
טיפולית סיעוד
ארגונית
לוקומושן locomotion
ממי דר קריאייטיב
דף הבית » כלים וטפסים » הצהרת הון
 

הצהרת הון

מה היא הצהרת הון

בהצהרת הון אנו מצהירים על כל הנכסים וכל ההתחייבויות שיש לנו, נכסים פיזיים ופיננסיים, חשבונות בנק, קרנות פנסיה וביטוחי מנהלים, קרנות השתלמות, משכנתאות, נדל"ן, רכוש כמו מכוניות, תכשיטים, ותכולת הבית.

סיכום הצהרת ההון משקפת את סך השווי של מה שיש לנו בניכוי סכומים אותם אנו חייבים.

 

 

למי מדווחים הצהרת הון ומתי

הצהרת הון מוגשת לפי בקשת מס הכנסה. מס הכנסה יבקש למלא הצהרת הון בדרך כלל בשנה בה פתחתם עסק או הקמתם חברה. בנוסף אחת לכמה שנים יכול מס הכנסה לחזור ולבקש למלא שוב הצהרת הון. 

 

 

מטרת הצהרת ההון

מטרת הצהרת ההון לבדוק האם ישנם הכנסות שלא דווחו למס הכנסה. מס הכנסה לוקח את הצהרת ההון האחרונה שהגשנו פחות הצהרת ההון הקודמת שהגשנו ורואה בכמה ההון שלנו גדל או קטן. הוא לוקח את כל ההכנסות שדיווחנו בין התקופות של הצהרות ההון, מפחית מזה את עלות רמת החיים שלנו ובודק אם הסכום שהתקבל מתאים להפרש בין הצהרות ההון. במידה וההון שלנו גדל מעבר לדיווחי ההכנסה שלנו הוא מסיק כי ישנן הכנסות שאנו לא מדווחים עליהן ויתחיל לחקור.

עלות רמת החיים בחישוב נעשת על פי ספרון אותו הצויא מס הכנסה המשכלל את עלות רמות החיים השונים לפי קריטריונים שונים. למשל, מקום מגורים, מספר נפשות שגרות בבית, מספר רכבים וכלים ברי רשיון אחרים כגין אופנועי ים שאנו מחזיקים, כמות הנסיעות לחו"ל (הוא יודע את הנתונים ממשרד הפנים), אחזקת חיות כגון כלבים וכד'.

 

 

אילו נתונים ממלאים בהצהרת הון

נכסים

 1. נכסי דלא ניידי: דירות, חנויות, מבנה מסחרי, מגרשים, שטחים חקלאיים.
 2. בנקים. יש לבקש מהבנק אישור יתרה ליום הצהרת ההון. אישור זה כולל: יתרת עו"ש, פיקדונות, מט"ח, ני"ע בבנקים, תכניות חסכון וכד'.
 3. קופות גמל וקרנות השתלמות: בעבר הופקדו קופ"ג וקרנות ההשתלמות בבנקים. לפני מספר שנים עקב שינוי החוק נאלצו הבנקים להעביר הקופות והם מופקדים כיום בחברות אחרות כגון: אקסלנס, מיטב, פסגות וכד'. יש לפנות לחברות אלו ולבקש אישור לצורך הצהרת הון ליום הקובע. במידה ואינכם יודעים לאן הועברה הקופה יש לפנות לבנק ולברר עימו לאן הועברה.
 4. ביטוחים פנסיוניים: מבטחים, חברות ביטוח וכד'. יש לפנות לסוכן הביטוח או לחברות הביטוח ולבקש אשור לצורך הצהרת הון ליום הקובע.
 5. ניירות ערך: במידה ותיק ניירות הערך מנוהל בחברת ברוקרים יש לפנות אליהם ולבקש אישור לצורך הצהרת הון ליום הקובע.
 6. חשבונות בנק בחו"ל. יש לפנות ולהמציא אישור ליום הקובע.
 7. הלוואות שניתנו לבני משפחה או לאחרים. יש להביא הצהרה או אסמכתא אחרת.
 8. כלי רכב: יש להמציא אישור (עדיף מסמכי רכישה) על תאריך הרכישה של הרכב, סוג הרכב ומחיר העלות.
 9. כלי רכב: יש להמציא אישור (עדיף מסמכי רכישה) על תאריך הרכישה של הרכב, סוג הרכב ומחיר העלות.
 10. תכולת בית מיוחדת: אין לפרט תכולת בית רגילה אלא רק אם יש אוספים מיוחדים, תמונות יקרות ערך וכד'.

התחייבויות

 1. הלוואות בנקאיות או חוץ בנקאיות כגון בכרטיסי אשראי או בחברות ביטוח.
 2. משכנתאות: יש להמציא אישור יתרה על יתרת המשכנתא לתאריך הקובע.
 3. חובות והתחייבויות חיצוניים, לבני משפחה או לאחרים.

 להורדת טופס הצהרת הון