חייג: 054-4440045

חורים ברשת
טוחן מדיה
מישמיש בת ים
Toppik
טיפולית סיעוד
ארגונית
לוקומושן locomotion
ממי דר קריאייטיב
דף הבית » כלים וטפסים » דוגמא לכתב תביעה על משלוח פרסומות ללא אישור
 

דוגמא לכתב תביעה על משלוח פרסומות ללא אישור

מתוך אתר איגוד האינטרנט הישראלי

 

הקדמה

בית המשפט לתביעות קטנות נועד לשמש כערכאה שיפוטית המיועדת ל"אזרח הקטן", שהדיון בה מתנהל ביעילות, במהירות ובלא פורמאליות יתרה. לרוב, עוסק בית משפט זה בסכסוכים אזרחיים שמגיש יחיד (אדם פרטי, להבדיל מתאגיד שאינו יכול להגיש תביעה בבית המשפט לתביעות קטנות, אך יכול להיתבע) שעניינם בסכומי כסף נמוכים, או בתביעות להחלפת מצרך, או לתיקונו וכן לביטול עסקה שבגבולות סמכותו של בית משפט זה.

 

לבית המשפט לתביעות קטנות ניתנה יד חופשית והוא אינו כבול בדיני הראיות ובסדרי הדין המקובלים בבית משפט רגיל. הצדדים לתביעה אינם רשאים להיות מיוצגים על-ידי עו"ד, אלא באישור בית המשפט.

 

להלן נוסח מוצע לטיוטת כתב תביעה קטנה שעניינה במשלוח דואר זבל (וכל "דבר פרסומת" אחר כהגדרתו בחוק), בניגוד להוראות התיקון לחוק התקשורת שנכנס לתוקפו ביום 1.12.2008 (חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון מס' 40), התשס"ח - 2008). כתב התביעה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

את כתב התביעה יש להגיש במזכירות בית המשפט לתביעות קטנות, במספר עותקים השווה למספר הנתבעים וכן עותק אחד לבית המשפט ועותק אחד הנשאר בידי התובע. הגשת התביעה כרוכה בתשלום אגרה בשיעור אחוז אחד (1%) מסכום התביעה, אך לא פחות מ- 50 ₪.

 

למען הסר ספק, הטיוטה שלהלן היא דוגמה בלבד ולפיכך אין להסתמך עליה כעצה משפטית, אלא כמידע כללי בלבד. כל העושה כן בלא להיוועץ בעו"ד, עושה כן על אחריותו בלבד. דוגמת כתב התביעה נמסרת לך לשימוש כמות שהיא (As Is). לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) ו/או מי מטעמו, בגין תכונות המסמך, הוראותיו וההסתמכות עליו. מידע נרחב נוסף, לרבות מדריך כללי לתביעות קטנות, ניתן למצוא באתר המועצה הישראלית לצרכנות, בכתובת www.consumers.org.il, תחת הלשונית "בית המשפט".

 

 לטיוטת כתב תביעה קטנה בענין משלוח דבר/י פרסומת בבית-המשפט לתביעות קטנות

 

צור קשר עוד היום וקבל אשראי נוסף מהבנק - 054-4440045, בן אביעד.

  

נשמח לסייע גם לך באחד או יותר מהשרותים הנוספים שלנו, צור עמנו קשר ונראה איך נוכל לעזור.

 

גיוס אשראי בנקאי

כתיבת תוכנית עסקית

ניהול תזרים מזומנים

הלוואות בערבות מדינה

ייעוץ פתיחת עסק

הלוואות לעסקים

ליווי עסקי

ייעוץ אסטרטגי

הבראת חברות